empisgrisea

Empis grisea

Middel størrelse danseflue.

Palperne orangebrune.

Hannen med adskilte øjne.